Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1372)

Číslo materiálu:12947/2019
Rezort:Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.06.2019, 09:10