Návrh na riešenie priestorovej situácie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Číslo materiálu:13105/2019
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 17.05.2019, 10:49