Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Číslo materiálu:14235/2015
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 02.04.2015, 10:03