71. rokovanie LRV SR

23.09.2014, 14:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 34388/2014
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
    guvernér Národnej banky Slovenska
aktualizované 25.09.2014, 08:59