86. rokovanie LRV SR

14.04.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 14559/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 14768/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 3. Č.m.: 14762/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 14773/2015
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 14915/2015
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 6. Č.m.: 12197/2015
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 15.04.2015, 12:54