Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:14915/2015
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.04.2015, 12:07