Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Medziamerickému dohovoru o výkone trestných rozsudkov v cudzine z 9. júna 1993

Číslo materiálu:15359/2015
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 15.04.2015, 14:01