16. rokovanie LRV SR

03.01.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 38801/2016
    Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 03.01.2017, 15:26