Návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach

Číslo materiálu:38801/2016
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 16.12.2016, 10:00