25. rokovanie LRV SR

12.04.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 15032/2017
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 15065/2017
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 15066/2017
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 15771/2017
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 15172/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 16001/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 16069/2017
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva
aktualizované 12.04.2017, 13:54