Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

43
Číslo materiálu:UV-12291/2011
Rezort:MPSVR SR
Rezortné číslo:5867/2011-II/1
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Stiahnutý
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50