Informácia k predaju priznaných jednotiek (AAU)

Číslo materiálu:UV-12548/2011
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:5470/2011-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50