Návrh zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:UV-12547/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:08352/2011-SCDPKIP/z.04825-M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:na základe úlohy B.21 uznesenia vlády SR č. 247 z 25. marca 2009
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Znenie so zapracovanými pripomienkami
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50