86. rokovanie LRV SR

24.09.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22489/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 21398/2019
  Predkladá: ministerka kultúry
 3. Č.m.: 22301/2019
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 4. Č.m.: 22644/2019
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 5. Č.m.: 22696/2019
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 6. Č.m.: 22537/2019
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 7. Č.m.: 22063/2019
  Predkladá: ministerka vnútra
 8. Č.m.: 22141/2019
  Predkladá: ministerka vnútra
 9. Č.m.: 22640/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 10. Č.m.: 22626/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 11. Č.m.: 22623/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 25.09.2019, 08:34