Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:22063/2019
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.09.2019, 13:06