Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2012 až 2014

Číslo materiálu:UV-27004/2011
Rezort:FNM SR
Rezortné číslo:KP - 6951/2011
Predkladateľ:predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
Podnet:Na základe zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Rokovanie prerušené
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51