31. rokovanie LRV SR

07.09.2021, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 17750/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 2. Č.m.: 13296/2021
  Predkladá: ministerka kultúry SR
 3. Č.m.: 12722/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 4. Č.m.: 13097/2021
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 5. Č.m.: 17077/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 6. Č.m.: 16899/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 18316/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 8. Č.m.: 12720/2021
  Predkladá: vedúci Úradu vlády
aktualizované 25.01.2023, 13:29