Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583)

Číslo materiálu:12720/2021
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
:
Obsah:
aktualizované 06.09.2021, 11:05