39. rokovanie LRV SR

30.11.2021, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23691/2021
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 26850/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 26918/2021
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 4. Č.m.: 27210/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
aktualizované 25.01.2023, 13:23