Koncepcia ochrany pamiatkového fondu

Číslo materiálu:UV-32514/2011
Rezort:MK SR
Rezortné číslo:MK-1002/2011-40/12987
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:plán práce vlády SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52