Návrh stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015

Číslo materiálu:UV-40458/2011
Rezort:MV SR
Rezortné číslo:KM-OPVA1-2011/005982
Predkladateľ:minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Podnet:uznesenie vlády SR č. 892/2010 (Plán práce vlády SR na rok 2011)
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52