Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Aplikácia už vypracovanej Schémy mobility pracovnej sily pre Slovensko s cieľom zabezpečiť prístup kvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín na slovenský trh práce a splnenie míľnika z Plánu obnovy pre Komponent 10 (reforma pobytovej a pracovnej legislatívy)

13
Číslo materiálu:13
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:RÚZ
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 15:04