Informácia o projektoch na podporu zamestnanosti na roky 2012 až 2015

Číslo materiálu:UV-41057/2011
Rezort:MPSVR SR
Rezortné číslo:25368/2011 – II/1
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Závery z Ministerskej rady z 13. mája 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52