Návrh rámcovej pozície SR k viacročnému finančnému rámcu EÚ 2014-2020

Číslo materiálu:UV-40101/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/14095/2011-51
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií ; minister zahraničných vecí
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52