Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:UV-41377/2011
Rezort:MS SR
Rezortné číslo:25149/2011/120
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52