Návrh správy o plnení záväzkov vyplývajúcich z Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve

Číslo materiálu:UV-41504/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:S13419-OL-2011
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52