79. rokovanie LRV SR

21.03.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 5476/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 2. Č.m.: 4715/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 4721/2023
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 3811/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
 5. Č.m.: 9137/2023
  Predkladá: poverený predseda vlády Slovenskej republiky poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 6. Č.m.: 9141/2023
  Predkladá: poverený predseda vlády Slovenskej republiky poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
aktualizované 29.03.2023, 11:42