Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:9141/2023
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:poverený predseda vlády Slovenskej republiky poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.03.2023, 15:07