Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:18235/2015
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.05.2015, 11:14