90. rokovanie LRV SR

19.05.2015, 11:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 17399/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 18147/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 18145/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 18222/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 18236/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: 18235/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 36457/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 8. Č.m.: 16657/2015
  Predkladá: minister hospodárstva
 9. Č.m.: 17906/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
 10. Č.m.: 18226/2015
  Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu
 11. Č.m.: 18372/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  guvernér Národnej banky Slovenska
 12. Č.m.: 18345/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
aktualizované 20.05.2015, 10:08