Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:18226/2015
Rezort:Štatistický úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Štatistického úradu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.05.2015, 14:46