Návrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku

Číslo materiálu:17399/2015
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.05.2015, 11:26