Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:18345/2015
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 14.05.2015, 09:31