Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:17906/2015
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.05.2015, 11:38