Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Číslo materiálu:22864/2015
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 19.06.2015, 14:36