94. rokovanie LRV SR

30.06.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20598/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 21673/2015
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
 3. Č.m.: 22141/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 22864/2015
  Predkladá: minister životného prostredia
 5. Č.m.: 22862/2015
  Predkladá: minister životného prostredia
 6. Č.m.: 22999/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 23404/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 23402/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 23399/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Č.m.: 23475/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 11. Č.m.: 23474/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
aktualizované 01.07.2015, 10:40