Návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:21673/2015
Rezort:Úrad pre verejné obstarávanie
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.06.2015, 14:02