Návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:27854/2021
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 02.12.2021, 15:53