Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:27933/2014
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.07.2014, 09:17