Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových a iných súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:28094/2015
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 12.08.2015, 08:34