Návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:28387/2015
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 13.08.2015, 13:47