Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:29998/2014
Rezort:Štatistický úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.08.2014, 09:27