Návrh zákona, o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:30214/2014
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.08.2014, 10:11