Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm

Číslo materiálu:3038/2020
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.02.2020, 15:22