Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

Číslo materiálu:36774/2015
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.11.2015, 11:56