Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

79
Číslo materiálu:4249/2015
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 22.01.2015, 11:00