79. rokovanie LRV SR

03.02.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 3128/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 4249/2015
  Predkladá: minister životného prostredia
 3. Č.m.: 4490/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 4272/2015
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 5. Č.m.: 5813/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 6. Č.m.: 5812/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 7. Č.m.: 5814/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
aktualizované 04.02.2015, 10:01