Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:4249/2015
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 22.01.2015, 11:00