Návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:5812/2015
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.01.2015, 08:40