Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:5814/2015
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.01.2015, 08:41